eUudiskiri liitu

Uudiskiri toob teieni Arvo Pärdi ja temanimelise keskusega seotud uudised ja sündmused. Liitumiseks täitke lüngad!

Newsletter image
 

Valik tekste

Picture title

Chris May arvustus kogumikule "The Cambridge Companion to Arvo Pärt"

CHRISTOPHER J. MAY | Music & Letters 2013, Oxford Journals

Arvustus kogumikule "The Cambridge Companion to Arvo Pärt" (koostaja A. Shenton). Cambridge: University Press, 2012

The purpose of this volume, so Andrew Shenton states in the introduction, is 'to elucidate the essential and phenomenal traits of this remarkable composer and his music' (p. 1).

07.02.2014
Loe edasi
Picture title

Toomas Siitani arvustus kogumikule "The Cambridge Companion to Arvo Pärt"

TOOMAS SIITAN | Eesti Muusikateaduse Seltsi aastaraamat Res Musica (5/2013)
Arvustus kogumikule "The Cambridge Companion to Arvo Pärt" (A. Shenton). Cambridge: University Press, 2012


Arvo Pärdi muusika kohta leidub praeguseks kogu maailmas arvutul hulgal publitsistikat – teoste ja salvestuste kriitikat, esseesid, intervjuusid jms, tema muusika teaduslik retseptsioon on aga endiselt üpris ahtake.

07.02.2014
Loe edasi
Picture title

Religioonide valgustatud kooskõla

MAX NYFFELER | Frankfurter Allgemeine Zeitung

Kahe kultuuri mälestusväärne kohtumine ajalooliselt tähendusrikkas kohas: eesti helilooja Arvo Pärt tegi loova kõrvalepõike Istanbuli.
Küsimuse üle, mis on „uus muusika", vaidlevad eksperdid alates sellest ajast, mil seda terminit maailmas kasutama hakati. Sellest on möödunud praktiliselt juba sajand.

24.07.2013
Loe edasi
Picture title

Tintinnabuli vormialgoritmid Arvo Pärdi muusikas

JELENA TOKUN | katkend artiklist "Tintinnabuli vormialgoritmid Arvo Pärdi muusikas" (avaldatud kogumikus "Jevgeni Vladimirovitš Nasaikinski mälestuseks")

Vormi arengujoon 20. sajandi muusikas osutab kõrvalekaldumatult loominguliste, sealhulgas heliliste protsesside algoritmistumisele: veel hiljuti olid muusikalise vormi matemaatilise programmeerimise tendentsi kõrgeimaks väljenduseks mitmesugused 12-helitehnikad. Tänapäevases teoreetilises kirjanduses kõneldakse sellega seoses pigem strukturalismist heliloomingus ning ka algoritmi mõistet on seostatud justnimelt arvutimuusikaga.

12.06.2012
Loe edasi
Picture title

Nii lihtsalt, puhtalt ja rikkumatult, kui vähegi võimalik

David James koos Hilliard Ensemble'iga on olnud mitme Arvo Pärdi olulisema kooriteose esmaesitaja. Oma intervjuus kirjeldas laulja Arvo Pärdi teoste interpreteerimise põhimõtteid ning tõstatas nii mõnegi kasuliku tähelepaneku, mida Pärdi muusika esitajad võiksid järgida.

17.02.2012
Loe edasi
Picture title

Uuenduste allikad - Geoff Smithi intervjuu Arvo Pärdiga

GEOFF SMITH | The Musical Times

Ajal, mil suhtekorraldajad ja turundusinimesed kogu maailmas kõvasti pingutavad, et müüa kõrgkunsti popkultuurile omaste meediakesksete vahendite abil, näib Arvo Pärdi muusika eriliselt haavatav. Seda iseloomustatakse sageli kui minimalistlikku, salapärast ja mõtisklevat või kasutatakse mõnda muud kulunud väljendit, lisaks kujutatakse Pärti järjekindlalt paavstlikult vagana.

06.12.2011
Loe edasi
Picture title

Toomas Siitani pöördumine Konrad Adenaueri Fondi korraldatud austamisõhtul Hommage für Arvo Pärt Berliinis 19. jaanuaril 2011

"Vaikuse helid", "kauneim muusika vaikuse järel", "teekond vaikimisse" – Arvo Pärdi muusika võrdlemine vaikusega on saanud lausa klišeeks. Ometi näib tema muusikal olevat tõepoolest palju ühist meie tänase maailma ühe hinnalisima aardega, ühe haruldasema loodusvaraga, mis ei leia sugugi küllaldast kaitset – kuuldava vaikusega.

07.02.2011
Loe edasi
Picture title

Tundmatu mehe nägu

PETER QUANTRILL | The Gramophone

Hoolimata viljakast muusikaloomingust, sealhulgas tema uusimast teosest, kauaoodatud neljandast sümfooniast, jääb Eesti helilooja Arvo Pärt ka 75-aastaselt sama suureks müsteeriumiks nagu alati, leiab Peter Quantrill.

04.01.2011
Loe edasi
img_5.png