Arvo Pärdi Keskuse eesmärk on säilitada ja tutvustada Arvo Pärdi loomepärandit

eUudiskiri liitu

Uudiskiri toob teieni Arvo Pärdi ja temanimelise keskusega seotud uudised ja sündmused. Liitumiseks täitke lüngad!

Newsletter image
 

Loomeperioodid (2/3)

 

II. 1968 kuni tänapäevani

Kriis: 1968–1976

Muusikaliste tsitaatide triumf „Credos” tähistas otsustavat pöördepunkti Pärdi muusikalises arengus. Kõik varasemad kompositsioonitehnikad olid tema jaoks end sellega ammendanud. Uue ja oma helikeele otsingud viisid Pärdi loomingulisse kriisi, mis kestis kaheksa aastat ja mille kestust ja tulemust ka helilooja ise ei osanud ette aimata.

Sel perioodil pidi Pärt enda sõnul justkui uuesti käima õppima. Pöörde järelmõju all tõmbus Pärt tagasi ja loobus muusika kirjutamisest. Uue helikeele otsinguil süvenes ta gregooriuse koraali, Notre Dame'i koolkonna muusikasse ja Madalmaade vokaalpolüfooniasse. Nende ajastute intensiivne uurimine mõjutas olulisel määral tema uut muusikalist maailmavaadet, mida iseloomustab kõige paremini tema väide, et kahe või kolme noodi ühendamise kunsti taga peitub kosmiline müsteerium. Helilooja kaheksa vaikuseaastat olid läbi imbunud kirglikust soovist jõuda just nimelt selle müsteeriumi mõistmiseni. Pärdi pika vaikimise lõpetas sümfoonia nr 3 (1971), tema ainuke ametlik üleminekuteos sellest ajajärgust.

1976: Tintinnabuli

1976. aastal sündis pika vaikuse järel taas muusika – valmis klaveriminiatuur „Aliinale". Selle palaga oli Pärt ilmselgelt leidnud oma helikeele ning teoses esmakordselt kasutatud kompositsioonitehnika on inspireerinud tema loomingut tänapäevani. Tehnika, millele Pärt andis nimetuse tintinnabuli (tintinnabulum - ladina keeles „kelluke"), ei seisne mitte niivõrd progressiivses keerukuses, kuivõrd helimaterjali äärmuslikus lihtsustamises ja taotluses keskenduda vaid kõige olulisemale. Tintinnabuli kompositsioonitehnika on protsess, kus polüfoonia kasvab välja väljastpoolt funktsionaalse harmoonia paradigmat ammutatud helimaterjalist. Vokaalteoste struktuur ja vorm on lisaks allutatud ka kõigile tekstiparameetritele (silbid, sõnad, rõhud, grammatika ja kirjavahemärgid).